رستورانهای هتل بین المللی نووتل

در رستورانهای مجموعه هتلهای فرودگاهی حضرت امام(ره) به نام های ایبیس و نووتل تلفیقی از سادگی و مزه های متنوع را با هم تجربه می کنیم.

 
رستوران گالکسی
رستوران گالکسی
رستوران وادی
رستوران وادی