ترانسفر فرودگاهی


هتل های فرودگاهی به جهت تسهیل در رفت و آمد مسافران فرودگاه امام، به صورت 24 ساعته در بازه زمانی 20 دقیقه ای ترانسفر رفت و برگشت رایگان به هتل و بالعکس ارایه می کند.