اتاقهای خانوادگی

ما از فرزندان شما نیز غافل نماندیم. هتل نووتل اتاقهای خانوادگی با طراحی منحصر به فرد جهت ایجاد احساس خوب در فرزندان شما تدارک دیده است. هر اتاق شامل یک اتاق ویژه والدین با تخت دو نفره بزرگ و یک کاناپه تخت خوب شو با فضایی مناسب با یک تخت خواب چند طبقه برای دو یا سه نفر و بازی های ویژه کودکان ، دارای تراس شخصی و حمام و سرویس بهداشتی مستقل.(تخت خواب بچه در صورت درخواست)